Kotizacija

  • Kotizacije za učesnike olimpijade nema
  • Troškove smještaja i ishrane tokom boravka učesnika u Banjoj Luci snosi organizator.
  • Putne troškove snosi svaka takmičarska ekipa sam