Naučni skup 2017

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da „Banja Luka College“ organizuje studentsko – stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu „Finansijsko izvještavanje u funkciji poslovnog odlučivanja i upravljanja“. Konferencija će biti tradicionalno održana u okviru Mini olimpijade – Računovodstvo 2017.

Pozivamo Vas da prijavite svoje radove, te aktivno učestvujete u programu ove konferencije koja će se održati 26.05.2017. godine u prostorijama Banja Luka College-a, Miloša Obilića br. 30, Banja Luka.

Cilj konferencije je razmjena novih iskustava iz oblasti ekonomije; poslovanja, menadžmenta, računovodstva i revizije.

Rok za predaju kompletnih radova je do 10.05.2017. godine Radni jezici konferencije su jezici naroda BiH i engleski jezik. Svi prijavljeni radovi biće recenzirani od strane dva recenzenta, a radovi koji dobiju pozitivno mišljenje od recenzenata biće objavljeni u Zborniku radova (prije konferencije) i javno dostupni na Web portalu: racunovodstvo.blc.edu.ba.

Detaljne informacije o Mini olimpijadi – Računovodstvo i konferenciji „Finansijsko izvještavanje u funkciji poslovnog odlučivanja i upravljanja“, prijavi radova i uputstvo za autore možete pronaći na web sajtu: racunovostvo.blc.edu.ba. Sažeci radova i cijeli radovi se šalju na web meil: racunovodstvo@blc.edu.ba.

Vjerujemo da će program ovogodišnjeg skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća i drugih oblasti rada. Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem na konferenciji dati doprinos njegovom radu, stručnoj i naučnoj prestižnosti.

Kotizacija za učešće na konferenciji nema, troškove puta snose autori samostalno.

Sa nadom da ćete prihvatiti ovaj poziv, unaprijed se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

Banja Luka, 22.03.2017.                                                       Organizacioni odbor