Prijava

Prijava za naučni skup „Ekonomija u digitalnom dobu“, koji organizuju Visoka škola „Banja Luka College“ (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

 

Verifikacija