Poziv za učešće


 

Poštovane kolege,

Naučni skup „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“, koji organizuju Visoka škola „Banja Luka College“ (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), Visoka poslovna škola strukovnih studija (Leskovac, Srbija), Fakulteta za ekonomijo in informatiko (Novo mesto, Slovenija,  Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ (Travnik, Bosna i Hercegovina) i Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji (Vrnjačka Banja, Srbija) održaće se 25.05.2019. godine u prostorijama Banja Luka College-a, Miloša Obilića br. 30, Banja Luka.

Tematske oblasti skupa su: računovodstvo, revizija, finansije, bankarstvo, menadžment, osiguranje, poreski sistemi, informacione tehnologije u ekonomiji i fiskalna politika.

Rok za predaju sažetka rada je 15.04.2019. godine, a kompletnog rada 12.05.2019. godine.

Radni jezici naučnog skupa su jezici naroda BiH i engleski jezik.

Recenziju prijavljenih radova vrše dva nezavisna recenzenta, a radovi koji dobiju pozitivno mišljenje biće objavljeni u Zborniku radova (prije konferencije) i javno dostupni na web portalu: racunovodstvo.blc.edu.ba.

Detaljne informacije o naučnom skupu „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“, prijavi radova i uputstvo za autore možete pronaći na web sajtu: racunovostvo.blc.edu.ba. Sažeci radova i cijeli radovi se šalju na web meil: racunovodstvo@blc.edu.ba.

Vjerujemo da će program ovogodišnjeg skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća i drugih oblasti rada. Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem na naučnom skupu dati doprinos njegovom radu, stručnoj i naučnoj prestižnosti.

Kotizacija za učešće nije predviđena.

Sa nadom da ćete prihvatiti ovaj poziv, unaprijed se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

 

Banja Luka, 18.03.2019.                                                                   Organizacioni odbor