Važni datumi za naučni skup


  • 15.04.2019. – Prijava učešća i dostavljanje sažetka rada
  • 19.04.2019. – Obavještenje autoru o prihvatanju apstrakta
  • 12.05.2019. – Rok za predaju kompletnog rada
  • 15.05.2019. – Obavještenje autoru o statusu rada
  • 17.05.2019. – Rok za dostavljanje korigovanog rada (ako bude potrebno)
  • 18.05.2019. – Preliminarni program rada
  • 25.05.2018. – Realizacija Naučnog skupa