Kotizacija

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Kotizacija za učešće na Skupu za autore iznosi 50 KM (25 €), a za koautore 40 KM (20 €). Za učešće u radu skupa, bez rada, kotizacija iznosi 20 KM (10 €).

Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije do 20.05.2016. godine, a uplate se vrše preko žiro računa BLC-a broj 154921-2002636872 kod Intesa Sanpaolo banka, sa naznakom za naučni skup „Primjena računovodstva i revizije u savremenim uslovima poslovanja“.

Instrukcije za plaćanje

Za plaćanje izvan Bosne i Hercegovine preuzmite Instrukcije za plaćanje.

Za plaćanje unutar Bosne i Hercegovine se vrši preko broj računa: 555007-00215647-15