Naučni odbor naučnog skupa

 1. dr Zorana Agić, Visoka škola „Banja Luka College“, Bosna i Hercegovina, predsjednik
 2. dr Snežana Knežević, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 3. dr Jasmina Starc, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Univerza v Novem mestu, Slovenija
 4. dr Marija Magdinčeva – Šopova, Fakultet za turizam i biznis logistika, Univerzitet „Goce Delčev“ Štip, Makedonija
 5. dr Svetlana Dušanić Gačić, Visoka škola „Banja Luka College“, Bosna i Hercegovina
 6. dr Aleksandra Mitrović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 7. dr Malči Grivec, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Slovenija
 8. dr Erdin Hasanbegović, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Bosna i Hercegovina
 9. dr Semina Škandro, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Bosna i Hercegovina
 10. dr Adriana Galanat, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
 11. dr Biljana Petrevska, Praven fakultet, Univerzitet „Goce Delčev“ Štip, Makedonija
 12. dr Dragana Ranđelović, Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Leskovac, Srbija