Literatura

LITERATURA I OBLASTI IZ KOJIH ĆE BITI FORMULISANA PITANJA NA TAKMIČENJU MINI OLIMPIJADA “RAČUNOVODSTVO 2018”

LITERATURA: Sva literatura iz oblasti računovodstva se može koristiti. Oblasti iz kojih će biti formulisana pitanja su:

– osnovni računovodstveni pojmovi,

– knjiženje poslovnih promjena,

– obračun i evidentiranje poreza na dodatu vrijednost (PDV),

– finansijski izvještaji,

– Međunarodni računovodstveni standardi (MRS),

– Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)