Literatura

LITERATURA I OBLASTI IZ KOJIH ĆE BITI FORMULISANA PITANJA NA TAKMIČENJU MINI OLIMPIJADA “RAČUNOVODSTVO 2017”

LITERATURA: Sva literatura iz oblasti računovodstva se može koristiti.

OBLASTI IZ KOJIH ĆE BITI FORMULISANA PITANJA SU:

  • osnovni računovodstveni pojmovi,
  • knjiženje poslovnih promjena,
  • obračun i evidentiranje poreza na dodatu vrijednost (PDV),
  • finansijski izvještaji,
  • Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)
  • Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)