POZIV ZA UČEŠĆE

Obavještavamo Vas da „Banja Luka College“ organizuje međunarodno studentsko takmičenje iz oblasti računovodstva „Računovodstvo 2017“
više…

KOTIZACIJA

Troškove smještaja i ishrane tokom boravka učesnika u Banjoj Luci snosi organizator međunarodnog takmičenja iz računovodstva
više..

PRETPRIJAVA

Prijavite se na međunarodo studentsko takmičenje iz oblasti računovodstva „Računovodstvo 2017“ Banja Luka College
više…

PRIJAVA

Prijavite Pojedinačne članove vaše ekipe i učestvujte u studentskom takmičenju iz oblasti računovodstva „Računovodstvo 2017“ Banja Luka College
više…