Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“ 27.05.2022.

By peja / Naučni skup
03 Mar 2022

Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“ 27.05.2022.

Poštovani, pozivamo Vas da i ove godine učestvujete na Naučnom skupu sa međunarodnim učešćem „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“ koji će se održati 27.05.2022. godine na Visokoškolskoj ustanovi „Banja Luka College“ (Miloša Obilića 30, Banja Luka, Bosna i Hercegovina). U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, skup će biti održan online, putem platforme Microsoft Teams. Organizatori skupa su Visoka škola „Banja Luka College“ (Bosna i...

Read More