Prijava

Prijava za naučni skup „RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA U TEORIJI I PRAKSI“ (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

 

Verifikacija