Propozicije

MINI OLIMPIJADE „RAČUNOVODSTVO 2019“

ORGANIZATORI: Visoka škola „Banja Luka College“ (Banja Luka, BiH), Visoka poslovna škola strukovnih studija (Leskovac, Srbija), Fakulteta za ekonomijo in informatiko (Novo mesto, Slovenija), Sveučilište / Univerzitet „Vitez“ (Travnik, BiH) i Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji (Vrnjačka Banja, Srbija)

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA: 25.05.2019. godine u prostorijama Visoke škole „Banja Luka College“, Miloša Obilića br. 30, Banja Luka, BiH

CILJ TAKMIČENJA: Međufakultetska saradnja i afirmacija znanja iz oblasti računovodstva, sa ciljem stvaranja dobre osnove i povoljne klime za dalji razvoj ove oblasti, kvaliteta nastave i stručnog kadra.

UČESNICI: Na takmičenje se mogu prijaviti kandidati koji imaju status studenta u visokoškolskoj ustanovi za koju nastupaju. Broj studenata koji predstavljaju fakultet / visoku školu nije određen.

KOMISIJA: Broji 3 člana (predsjednik komisije i 2 člana), a čine je profesori fakulteta i visokih škola čiji studenti se takmiče. Predsjednika komisije predlaže Organizacioni odbor, a ostala dva člana se imenuju žrijebom. Rad komisije nadgleda po jedan posmatrač sa svakog fakulteta i visoke škole.

TAKMIČENJE: Takmičarski test je pismeni test u elektronskoj formi koji sadrži 60 pitanja. Test se radi 60 minuta. Testovi će biti na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku, a po potrebi, organizator može obezbijediti i prevod na druge jezike.

LITERATURA: Sva literatura iz oblasti računovodstva se može koristiti. Oblasti iz kojih će biti formulisana pitanja su:

– osnovni računovodstveni pojmovi,

– knjiženje poslovnih promjena,

– obračun i evidentiranje poreza na dodatu vrijednost (PDV),

– finansijski izvještaji,

– Međunarodni računovodstveni standardi (MRS),

– Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)