Organizacioni odbor


MINI OLIMPIJADE „RAČUNOVODSTVO 2019“

Predsjednik organizacionog odbora:

– Prof. dr Nenad Novaković, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

Članovi organizacionog odbora:

– Prof. dr Mladen Mirosavljević, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Prof. dr Jasmina Štarc, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija

– Prof. dr Vanja Šušnjar Čanković, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc, dr Aleksandra Mitrović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kregujevcu, Vrnjačka Banja, Srbija

– Doc. dr Zorana Agić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc. dr Malči Grivec, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija

– dr Dragana Ranđelović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija

– mr Envera Halilčević, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH

– MA Dragan Pejić, Visoka Škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– MA Kristina Spasić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija

– Đulka Simišić, dipl. ekonomista, Visoka škola „Banja Luke College“, Banja Luka, BiH

– Marko Milašinović, dipl. ekonomista, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kregujevcu, Vrnjačka Banja, Srbija

– Ivana Bodulović, dipl. ekonomista, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH