Organizacioni odbor

Predsjednik organizacionog odbora:

– Prof. dr Mladen Mirosavljević, Visoka škola „Banja Luka College“, BiH

Članovi organizacionog odbora:

– Prof. dr Nenad Novaković, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Prof. dr Simeun Vilendečić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc. dr Erdin Hasanbegović, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH

– dr Milena Marjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija

– dr Ivan Mihailović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija

– dr Malči Grivec, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko, Novo mesto, Slovenija

– MA Zorana Agić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH