Results 2011 and 2012

2012

Grupa – BLC 1
Ime I prezime Bodovi
Radmila Cvetković 51
Tanja Hrvač 54
Stana Spremo 47
UKUPNO 152
Grupa – Slovenija 1( Ekonomski fakultet Univerzitet u Ljubljani)
Ime I prezime Bodovi
Kristina Nudžić 45
Maša Madon 48
Neža Štumberger 46
UKUPNO 139
Grupa – Visoka škola za ekonomiju i inf u Prijedoru
Ime I prezime Bodovi
Bojan Zec 47
Dragoslav Đenadija 42
Sanja Vranešević 39
UKUPNO 128

2011

Grupa – BLC 2
Ime I prezime Bodovi
Ana Vuković 32
Nataša Šormaz 33
Željko Rosić 33
usmeni 3
UKUPNO 101
Grupa – BLC 1
Ime I prezime Bodovi
Dijana Poletan 31
Slavica Malešević 31
Tanja Janjetović 27
UKUPNO 89
Grupa – Prijedor 1
Ime I prezime Bodovi
Aleksandra Malenić 30
Mirjana Galić 29
Predrag Egić 27
usmeni 3
UKUPNO 89