Contact

Ukoliko želite da se informišete o detaljima vezanim za učešće na naučnom skupu možete nas kontaktirati navedenim kanalima komunikacije:

E-mail skupa: racunovodstvo@blc.edu.ba


Prof. dr Mladen Mirosavljević, predsjednik organizacionog odbora

E-mail: m.mirosavljevic@blc.edu.ba

Tel.: +387 65 888 822


Doc. dr Zorana Agić

E-mail: zorana.agic@blc.edu.ba

Tel.: +387 65 995 324