Conference application form „Accounting in theory and practice“

CONFERENCE APPLICATION FORM „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“, koji organizuju Visoka škola „Banja Luka College“ (Banja Luka, Bosna i Hercegovina),

 

Verification