Organizacioni odbor

Predsjednik organizacionog odbora:

– Prof. dr Mladen Mirosavljević, Visoka škola „Banja Luka College“, BiH

Članovi organizacionog odbora:

– Prof. dr Nenad Novaković, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Prof. dr Vanja Šušnjar Čanković, Visoka škola 2Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc. dr Zorana Agić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc. dr Malči Grivec, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija

– dr Milena Marjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija

– mr Edin Glogić, Sveučilište / Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH

– Đulka Simišić, dipl. ekonomista, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Vladimir Kraguljac, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, Vrnjačka Banja, Srbija