Aktuelnosti

Aktuelnosti 23

Aktuelnosti 22

Prijava za naučni skup „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“, koji organizuju Visoka škola „Banja Luka College“ (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

 

Verifikacija