Kotizacija

Kotizacija za učešće na naučnom skupu nije predviđena. Učesnici samostalno snose troškove smještaja, a detalji o preporučenom smještaju dostupni su na web stranici Turističke organizacije Banja Luka: https://www.banjaluka-tourism.com.