Poziv za organizacioni odbor

Predmet: Poziv za članstvo u naučnom odboru Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu “Primjena računovodstva i revizije u savremenim uslovima poslovanja”

docx (1)

Izjava za članstvo u naučnom odboru za Naučni skup sa međunarodnim učešćem na temu

“Primjena računovodstva i revizije u savremenim uslovima poslovanja”