Naučni odbor naučnog skupa

– Prof. dr Drago Cvijanović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, Vrnjačka Banja, Srbija

– Prof. dr Snežana Knežević, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

– Prof. dr Jasmina Starc, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija

– Prof. dr Branka Savić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Prof. dr Svetlana Dušanić Gačić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc. dr Aleksandra Mitrović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu, Vrnjačka Banja, Srbija

– Doc. dr Malči Grivec, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Novo mesto, Slovenija

– Doc. dr Zorana Agić, Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka, BiH

– Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH

– Doc. dr. sc. Semina Škandro, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH

– dr Dragana Ranđelović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija

– dr Ivan Mihailović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, Srbija