Važni datumi za naučni skup


  • 16.03.2020. – prijava učešća i dostavljanje sažetka rada
  • 20.03.2020. – obavještenje autorima o prihvatanju sažetka
  • 20.04.2020. – dostavljanje kompletnog rada
  • 27.04.2020. – obavijest autorima o statusu rada
  • 04.05.2020. – dostavljanje korigovanog rada
  • 11.05.2020. – objavljivanje programa skupa
  • 16.05.2020. – realizacija naučnog skupa