Significant dates

  • 02.04.2018. – Prijava učešća
  • 02.04.2018. – Dostavljanje sažetka rada
  • 09.04.2018. – Odgovor autoru – obavještenje o prihvatanju apstrakta
  • 07.05.2018. – Rok za predaju kompletnog rada
  • 11.05.2018. – Odgovor autoru o prihvatanju rada
  • 15.05.2018. – Rok za dostavljanje korigovanog rada (ako bude potrebno)
  • 16.05.2018. – Preliminarni program rada
  • 26.05.2018. – Realizacija Naučnog skupa