Učesnici i sponzori:

Učesnici i sponzori:
26 Maj 2013

HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI- ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM “DR. MIJO MIRKOVIĆ”

MENTOR:

 1. Dr. sc. Robert Zenzerović (ne dolazi)
 2. mag. oec. Adriana Galant

EKIPA 1:

 1. Klara Madunić I grupa
 2. Kristina Faraguna I grupa
 3. Dajana Radin II grupa

EKIPA 2:

 1.   Martina Pinezić I grupa
 2.   Gordana Petrović II grupa
 3.  Nensi Veljanovski II grupa

MAKEDONIJA

UNIVERZITET SV. KIRIL I METODIJE, EKONOSMKI FAKULTET SKOPJE

MENTOR:

 1. MARINA SERAFIMOSKA (NE DOLAZI)

EKIPA 1:

 1. Ljubica Kacevska I grupa
 2. Elizabeta Serafimoska I grupa
 3. Pasko Balkoski II grupa

EKIPA 2:

 1. Mite Atanasov II grupa
 2. Viktor Naumčeski II grupa
 3. Aleksandra Pejoska I grupa

UNIVERZITET GOCE DELČEV, EKONOMSKI FAKULTET ŠTIP

MENTOR:

 1. Zlatko Bežovski

EKIPA 1:

 1. Vesna Janeva I grupa
 2. Ivana Vučkova I grupa
 3. Robert Ađipetrov II grupa

EKIPA 2:

 1. Daniela Miteva I grupa
 2. Irena Ilieva II grupa
 3. Magdalena Ilieva II grupa

SLOVENIJA

UNIVERZITETU U LJUBLJANI, EKONOMSKI FAKULTET

MENTOR:

 1. Mag. Aleksander Igličar

EKIPA 1:

 1. Doroteja Kamnik I grupa
 2. Dejan Ravšelj II grupa
 3. Tamara Pustoslemšek II grupa

GEA COLLEGE, FAKULTET ZA PODUZETNIŠTVO LJUBLJANA

MENTOR:

 1. Mag Nataša Pustotnik

EKIPA 1:

 1. Katarina Hribar I grupa
 2. Blaž Tomažin I grupa
 3. Maja Lotrič II grupa

EKIPA 2:

 1. Blaž Debevec II grupa
 2. Tomaž Šoštar II grupa
 3. Klavdija Šuštar I grupa

SRBIJA

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU, FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO  I TURIZAM, VRNJAČKA BANJA

MENTOR:

 1. Aleksandra Stanković

EKIPA 1:

 1. Jelena Stoisavljević I grupa
 2. Milica Stojković I grupa
 3. Sandra Jovanović II grupa

UNIVERZITET U BEOGRADU, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA,BEOGRAD

MENTOR:

 1. Prof. Dr Snežana Knežević
 2. Prof. Dr Veljko Dmitrović

EKIPA 1:

 1. Milenko Radonić I grupa
 2. Anica Božić I grupa
 3. Marko Baračkov II grupa

EKIPA 2:

 1. Nikola Zornić I grupa
 2. Milica Stanković II grupa
 3. Ognjen Ašković II grupa

BIH

UNIVERZITET U SARAJEVU, EKONOMSKI FAKULTET SARAJEVO

MENTOR:

 1. Doc. Dr Haris Jahić

EKIPA 1:

 1. Mirza Kasum I grupa
 2. Edin Hodžić II grupa
 3. Zerina Prelo II grupa

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK  (niko ne noći)

MENTOR:

 1. Doc. dr Muhamed Bajrić

EKIPA 1:

 1. Amela Habibić I grupa
 2. Ehlimana Baručija I grupa
 3. Rusmira Baručija II grupa

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ VITEZ

MENTOR:

 1. Doc. dr Ramiz Kikanović

EKIPA 1:

 1. Vedran Izić I grupa
 2. Elma Haskić II grupa
 3. Tea Bektaš II grupa

SLOBOMIR P UNIVERZITET, FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT I PORESKA AKADEMIJA SLOBOMIR

MENTOR:

 1. Mr Vesna Jeftić Arsenović

EKIPA 1:

 1. Vladana Katanić I grupa
 2. Sonja Gavrić I grupa
 3. Marija Grujić II grupa

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU PRIJEDOR

MENTOR:

 1. Doc. dr Milovan Dragić

EKIPA 1:

 1. Bojan Zec I grupa
 2. Sanja Vranešević II grupa
 3. Stana Zagorac II grupa

VISOKA ŠKOLA „BANJA LUKA COLLEGE“

MENTOR:

 1. Doc. dr Milica Lakić
 2. Doc. dr Simeun Vilendečić
 3. msc Zorana Kojović

EKIPA 1:

 1. Branislav Kordić I grupa
 2. Jasminka Milanović I grupa
 3. Tanja Hrvač II grupa

EKIPA 2:

 1. Branka Đajić II grupa
 2. Jelena Ješanović II grupa
 3. Jasmina Suvić I grupa

U PRVOJ GRUPI RADI UKUPNO 28 STUDENATA U DRUGOJ RADI 29. Ukupno 57 studenata. Niko od takmičara ne može znati rezultate dok svi ne završe takmičenje.

Za Slovenski jezik osposobiti u I grupi 4 računara u drugoj grupi 5.

Za makedonski jezik u prvoj grupi 6 računara u drugoj 6 računara.

DATALAB:

 1. ANDREJ MERTELJ –  DL SLO IZVRŠNI DIR. PREDSJEDNIK ORG. ODBORA SLOVENIJA
 2. EMINA MEŠANOVIĆ – BIH
 3. EMA  TOŠEVSKA  PREDSTAVNIK IZ DL MK
 4. NEDIM PAŠIĆ DIREKTOR DL BIH

E & Y ERNST & YOUNG

 1. SONJA JOVANOVIĆ – Assistant Drector/ Human Resources SRBIJA
 2. TANJA KNEŽEVIĆ / Social Networks Consultant// Human Resources – BIH Mostar

LEA PFAJFAR – SLOVENIJA LJUBLJANA

Share

peja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

1 × 4 =